مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اندیشه نوین دینی | سال:1389 | دوره:6 | شماره:21 | صفحه شروع:59 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

666

دانلود:

371

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«تناسخ» و شبهات دینی آن

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 80

چکیده

 برخی از ادیان مانند هندویسم و بودیسم معتقدند که روح انسان پس از مرگش نابود نشده به بدن انسانی دیگر تعلق می گیرد و با بدن جدید, پاداش یا مکافات اعمال پیشین خود را تحمل می کند که در اصطلاع کلامی و ادیان از آن به «تناسخ» یاد می شود.فلاسفه در کتب فلسفی خود, درباره بطلان تناسخ ادله مختلفی ارایه دادند. برخی روایات نیز به صراحت, آن را انکار می کند. با وجود این, ظاهر بعضی آموزه های دینی بر امکان و وقوع تناسخ در دنیا یا قیامت دلالت دارد. در این مقاله, نخست ادله بطلان تناسخ و سپس شبهات دینی ای که بر امکان و وقوع تناسخ دلالت دارد, تحلیل و تبیین می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID