مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اندیشه نوین دینی
سال:1389 | دوره:6 | شماره:21
صفحه شروع:33 | صفحه پایان:58

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

251

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه رویکرد شیخ اشراق و ملاصدرا به مساله «تناسخ»

نویسنده

ذهبی سیدعباس

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 58

چکیده

 آنچه در آثار و نوشته های شیخ اشراق و ملاصدرا دیده می شود, حکایت از آن دارد که این دو بیشترین توجه را به مساله «تناسخ» داشته اند و آن را جدی به شمار آورده اند. با وجود تاثیر فراوان سهروردی بر صدرالدین شیرازی, الگو و استخوان بندی اندیشه این دو متفکر در مساله تناسخ یکسان نیست. این دو هم در مبانی تصوری و معناشناسی تناسخ متفاوت اند و هم در مبادی تصدیقی آن. همین امر موجب شده تا در این موضوع رویکردی متفاوت داشته باشند. در نتیجه, یکی همدلانه تر با تناسخیه حرکت کرده و دیگری ایشان را محکوم کرده است.صدرالمتالهین مباحث نفس و در پی آن «تناسخ» را در حوزه الهیات و به صورت مستقل و یکجا مطرح می کند؛ اما نفس شناسی سهروردی, به ویژه در مقام تعریف, از نظم منطقی بی بهره است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی