مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

680

دانلود:

197

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعریف و ماهیت حقوقی ادغام قانونی (واقعی) شرکتهای سهامی

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 92

چکیده

ادغام قانونی یا واقعی شرکتهای سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع می گردد و مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی ادغام کننده می باشد, پدیده ای نو در روابط قراردادی است. در حقوق آمریکا, بعضی از دادگاهها ضمن تفسیر ماهیت حقوقی ادغام واقعی, آن را نوعی بیع دارایی های شرکت سهامی ادغام شده دانسته اند. بعضی, برعکس, معتقدند انتقال دارایی و تعهدات شرکت سهامی ادغام شده بیع نمی باشد و طرفین قرارداد ادغام نقشی در این انتقال ندارند. بلکه این انتقال به حکم قانون و قهری است. در حقوق انگلیس, از تفاسیر دادگاهها بر می آید که این دادگاهها, همانند بعضی محاکم آمریکا, ادغام واقعی را بیع تلقی نکرده اند. در حقوق ایران, قانون تجارت در خصوص ادغام شرکتهای سهامی ساکت است. لکن درباره ادغام واقعی بعضی شرکتهای دولتی (از جمله بانکها و شرکتهای بیمه) و شرکتهای تعاونی مقرراتی در قوانین خاص مشاهده می گردد که مشابه مقررات حقوق آمریکا است. در ارتباط با ماهیت حقوقی ادغام واقعی باید گفت هر چند می توان ادغام واقعی شرکتهای سهامی را تحت بعضی عقود مقرر در قانون مدنی تحلیل نمود, لکن انجام آن در عمل با مشکلات زیادی مواجه است, زیرا اولا, در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش بینی نگردیده است. ثانیا, انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می باشد. ثالثا, انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملی نیست.با توجه به مراتب فوق, شایسته و ضروری است قانونگذار ایران بر اساس نیازهای روز و با استفاده از مقررات ادغام شرکتهای سهامی در حقوق آمریکا – که به نظر ما بر مقررات حقوق انگلیسی ترجیح دارد – مقررات جامعی را در زمینه ادغام واقعی شرکتهای سهامی, تدوین کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID