مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,354

دانلود:

1,231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده: توربین های گازی

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 70

چکیده

 دیدگاه نظام های نوآوری بخشی, چارچوب مناسبی را برای تحلیل شکل گیری و تکامل صنایع مختلف ارائه می دهد.با وجود تفاوت ها و تمایزهای متعدد میان صنایع تولیدکننده محصولات مصرفی با نظام تولید انبوه و صنایع تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده, تاکنون عمده پژوهش های انجام شده در زمینه نظام های نوآوری بخشی بر مطالعه صنایع تولیدکننده محصولات مصرفی با نظام تولید انبوه تمرکز کرده اند و پژوهش های اندکی یافت می شود که به مطالعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه ای و محصولات و سامانه های پیچیده پرداخته باشند. این مقاله قصد دارد با بکارگیری رویکردی کیفی و مطالعه موردی به مطالعه نظام نوآوری بخشی صنعت توربین های گازی در ایران به عنوان یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده و نیز به معرفی بازیگران و کنشگران اصلی, توصیف مسیر شکل گیری و انباشت دانش و فناوری, شناسایی سیاست ها و نهادهای تاثیرگذار و تشریح شرایط بازار و تقاضا در این صنعت بپردازد. یافته های این پژوهش دربرگیرنده این موارد است: 1) مسیر شکل گیری و انباشت دانش و فناوری ساخت توربین های گازی, مشتمل بر قابلیت های فناورانه و راهبردهای کسب فناوری در بنگاه های سازنده توربین های گازی, 2) تنوع و پویایی سیاست های تاثیرگذار دولت بر شکل گیری و تکامل این بخش, مشتمل بر سیاست های راهبری, سرمایه گذاری, خرید و تسهیل گری, 3) ساختار انحصاری و سیاسی بازار صنعت توربین های گازی در ایران, مشتمل بر عرضه کنندگان و مشتریان (دولت) محدود و تقاضای بالا و روزافزون داخلی برای توربین های گازی با کاربردهای مختلف, 4) بررسی اثر تحریم های بین المللی بر فعالیت ها و اقدامات شرکت های ایرانی سازنده توربین های گازی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صفدری رنجبر، مصطفی، رحمان سرشت، حسین، منطقی، منوچهر، و قاضی نوری، سیدسروش. (1396). نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده: توربین های گازی. سیاست علم و فناوری، 9(4 )، 55-70. SID. https://sid.ir/paper/133081/fa

  Vancouver: کپی

  صفدری رنجبر مصطفی، رحمان سرشت حسین، منطقی منوچهر، قاضی نوری سیدسروش. نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده: توربین های گازی. سیاست علم و فناوری[Internet]. 1396؛9(4 ):55-70. Available from: https://sid.ir/paper/133081/fa

  IEEE: کپی

  مصطفی صفدری رنجبر، حسین رحمان سرشت، منوچهر منطقی، و سیدسروش قاضی نوری، “نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده: توربین های گازی،” سیاست علم و فناوری، vol. 9، no. 4 ، pp. 55–70، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/133081/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی