مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,422

دانلود:

1,137

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست گذاری دانش در این حوزه

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 72

چکیده

مدیریت فناوری, دانشی است که در پیمودن مسیر پیشرفت علمی و فناورانه کشور نقشی راهبردی بر عهده دارد. اما رشد و توسعه این دانش, خود مستلزم سیاست گذاری و این به نوبه خود, نیازمند شناخت دقیق وضعیت موجود در کشور در این حوزه است. نقشه علم, ابزاری است که قادر است این شناخت را برای سیاست گذاران و مدیران علم و فناوری ایجاد کند. این گونه مصورسازی های حوزه های علمی, درصدد فهم وضعیت دانش موجود و هدایت سیاست های علمی اند؛ اگرچه این پژوهش ها به خودی خود پیشنهادات و یا گزینه های سیاستی خاصی ارائه نمی کنند. در این پژوهش, با گردآوری بیش از 1600 چکیده «مقاله چاپ شده در مجلات, مقاله ارائه شده در کنفرانس ها, پایان نامه های دانشجویی و کتب» به زبان فارسی در حوزه مدیریت فناوری که از فروردین ماه سال 1380 تا شهریور ماه سال 1389 نوشته شده اند و تحلیل آن ها با استفاده از روش «تحلیل هم رخدادی کلمات», نقشه مفهومی رشته مدیریت فناوری (تشکیل شده از 54 مفهوم) حاصل شده و سپس با استفاده از نرم افزار مصورساز VOSviewer, به صورت گرافیکی در فضایی دو بعدی ترسیم شده است.در این نقشه دوبعدی, می توان به «حجم دانش موجود در کشور و نحوه پراکندگی آن در هر زیرحوزه از این رشته» و «میزان ارتباط این زیرحوزه ها با یکدیگر در دانش موجود کشور» پی برد. این نقشه, از نوع نقشه های بر اساس فاصله است که در آن, فاصله کمتر بین دو مفهوم, نشان دهنده ارتباط قوی تر بین آن دو و مساحت بزرگتر دایره مربوط به هر مفهوم, بیان کننده میزان اهمیت آن مفهوم در دانش موجود کشور است. همچنین نقشه چگالی ترسیم شده, بخش های مهم تر هر نقشه را به خوبی نمایان می کند. بر اساس نقشه حاصل شده از تحلیل کل مدارک, «تحقیق و توسعه, نوآوری, مدیریت دانش, سیاست گذاری صنعتی, تجاری سازی فناوری, و سیاست گذاری علم و فناوری» پرکاربردترین موضوعات در دانش مدیریت فناوری در ایران هستند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ناصری جزه، محمود، طباطباییان، سیدحبیب اله، و فاتح راد، مهدی. (1391). ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست گذاری دانش در این حوزه. سیاست علم و فناوری، 5(1)، 45-72. SID. https://sid.ir/paper/132992/fa

  Vancouver: کپی

  ناصری جزه محمود، طباطباییان سیدحبیب اله، فاتح راد مهدی. ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست گذاری دانش در این حوزه. سیاست علم و فناوری[Internet]. 1391؛5(1):45-72. Available from: https://sid.ir/paper/132992/fa

  IEEE: کپی

  محمود ناصری جزه، سیدحبیب اله طباطباییان، و مهدی فاتح راد، “ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست گذاری دانش در این حوزه،” سیاست علم و فناوری، vol. 5، no. 1، pp. 45–72، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/132992/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی