مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: توسعه انسانی پلیس | سال:1389 | دوره:7 | شماره:31 | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:94

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

258

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساخت و استاندارد سازی ابزار اندازه گیری رضایت از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی

نویسنده

مهدوی داوود

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 94

چکیده

 امروزه سنجش رضایت مندی جامعه یکی از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها, اعم از دولتی و خصوصی در جهت نیل به اهداف و رسالت آن ها است. چرا که شناخت دیدگاه های مردم از جمله مهم ترین و مفید ترین ابزار مدیریت, سیاست گذاری و برنامه ریزی برای مدیران و برنامه ریزان سازمان ها محسوب می گردد. از این رو می باید سازمان ها تصویر روشنی از بازتاب های اجتماعی و ارزیابی های مردمی از اقدامات و سیاست های اجرا شده در سطح جامعه داشته باشد تا بتواند از طریق این ارزیابی ها و بازخوردها, اصلاحات لازم را در برنامه ها و سیاست های جاری و آینده سازمان خود, برای رسیدن به حد مطلوب به وجود آورند. در این راستا پلیس راهنمایی و رانندگی با توجه به اهداف و مأموریت های محوله آن, نسبت به سایر رده ها و بخش های سازمان ناجا در تعامل, تماس مسقیم و ارتباط نزدیک تری با مردم است. مقاله حاضر با هدف اصلی تهیه و استاندارد ساختن ابزاری صحیح و معتبر به منظور سنجش رضایت مردم از عملکرد پلیس راهور در سراسر کشور, تلاش دارد تا با استفاده از روش های تحقیق همبستگی و زمینه یابی (پیمایش) معیارها و مولفه های رضایت مندی جامعه, عملکرد پلیس راهور را در جهت رفع نقاط ضعف و افزایش توانمندی های نیرو, شناسایی و به دو صورت اسنادی و میدانی آن ها را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد؛ هم چنین  به لحاظ ارزیابی مولفه ها به ترتیب مولفه های ایجاد امنیت, تبحر و مهارت, ادب و نزاکت پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا بیشترین رضایت را به خود اختصاص داده و مولفه های پاسخ گویی, ارتباط و نزدیکی با مردم و مولفه شفافیت پلیس راهنمایی و رانندگی کمترین رضایت مندی را داشته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID