video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

469

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تولید نانوساختار S-layer در شرایط بی هوازی و 5 درصد CO2 در باکتری Lactobacillus acidophilus ATCC4356

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 51

چکیده

 زمینه و اهداف: پروتئین سطحی (S-layer) آرایه های کریستالی تک مولکولی ساخته شده از تحت واحدهای پروتئینی یا گلیکوپروتئینی می باشد. S-layer بعنوان خارجی ترین ساختار پوشش سلولی در بسیاری از ارگانیسم ها, باکتری ها و آرکی باکتریا شناخته شده است. به علت خصوصیات ساختاری آنها و توانایی خود تجمعی S-layer بر روی سطوح مختلف, باعث شده این ساختار در نانوبیوتکنولوژی, نانوتکنولوژی, بیوتکنولوژی و علوم پزشکی مورد توجه قرار گیرد. لذا در این تحقیق سویه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ATCC4356 به دلیل داشتن خواص پروبیوتیکی انتخاب و تولید پروتئین S-layer در آن تحت شرایط بی هوازی و  5 درصد CO2 مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: باکتریLactobacillus acidophilus ATCC4356 در محیط MRS broth تحت شرایط بی هوازی و 5 درصد CO2 در دمای C°37 کشت داده شد. پروتئین سطحی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس توسط تیمار سلول ها با هیدروکلراید گوانیدین (M4) استخراج گردید. سپس پروتئین ها توسط روش SDS-PAGE آنالیز شدند.یافته ها: پس از استخراج پروتئین های S-layer و آنالیز آنها, ژل مورد نظر به وسیله کوماسی برلیانت بلو, رنگ آمیزی شد و باندهای پروتئین 43 کیلودالتن مشاهده شدند و پروتئین های S-layer باکتری های رشد یافته در شرایط بی هوازی و 5 درصد CO2 با یکدیگر مقایسه گردیدند.نتیجه گیری: نتایج حاصله بیانگر مطلوب بودن شرایط بی هوازی برای جداسازی این پروتئین سطحی نسبت به شرایط 5 درصد CO2 می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خالقی، موج، کسری کرمانشاهی، روحا، و زرکش اصفهانی، سیدحمید. (1386). بررسی تولید نانوساختار S-layer در شرایط بی هوازی و 5 درصد CO2 در باکتری‌ Lactobacillus acidophilus ATCC4356. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران، 1(4)، 47-51. SID. https://sid.ir/paper/132535/fa

  Vancouver: کپی

  خالقی موج، کسری کرمانشاهی روحا، زرکش اصفهانی سیدحمید. بررسی تولید نانوساختار S-layer در شرایط بی هوازی و 5 درصد CO2 در باکتری‌ Lactobacillus acidophilus ATCC4356. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران[Internet]. 1386؛1(4):47-51. Available from: https://sid.ir/paper/132535/fa

  IEEE: کپی

  موج خالقی، روحا کسری کرمانشاهی، و سیدحمید زرکش اصفهانی، “بررسی تولید نانوساختار S-layer در شرایط بی هوازی و 5 درصد CO2 در باکتری‌ Lactobacillus acidophilus ATCC4356،” مجله میکروب شناسی پزشکی ایران، vol. 1، no. 4، pp. 47–51، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/132535/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی