video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

378

دانلود:

199

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر تشنج در دوران بارداری بر پتانسیل تشنج پذیری موالید در موش سوری

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 26

چکیده

 زمینه و هدف: صرع یک اختلال عصبی-رشدی است که براساس شواهد فاکتورهای قبل از تولد, تأثیر قابل توجهی بر رشد سیستم عصبی در موالید دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تشنج در دوران بارداری بر رفتار تشنجی القاشده با پنتیلن تترازول در موالید انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی, پس از تثبیت بارداری در موش ها, یک گروه به عنوان گروه کنترل منفی و مابقی موش های باردار کیندل شده در سه گروه شامل: 1-گروه القای تشنج در فاصله روزهای چهاردهم تا نوزدهم بارداری (هر 48 ساعت یک بار)؛ 2-گروه شم که نرمال سالین را به صورت درون صفاقی در روزهای چهاردهم تا نوزدهم بارداری (هر 48 ساعت یک بار) دریافت کردند و 3-گروه کنترل (شامل: موش های باردار کیندل شده بدون تزریق در طی بارداری) قرار گرفتند. در روز پانز دهم (دوره شیرخوارگی) و بیست وچهارم (دوره بعد از شیرخوارگی) پس از تولد, پتانسیل تشنج پذیری در موالید متولدشده از گروه های موردمطالعه بررسی شد. داده ها به کمک روش آماری کروسکال والیس تجزیه وتحلیل شدند. یافتهها: در این مطالعه, پتانسیل تشنج در موالید دوره بعد از شیرخوارگی در گروه تحت درمان با پنتیلن تترازول به طور معنی داری بیشتر از موالید سایر گروه ها بود (05/0>p). بااین وجود, تفاوتی در پتانسیل تشنج پذیری میان موالید در دوره شیرخوارگی وجود نداشت (05/0

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  صباغی، ایوب، حیرانی، علی، کیانی، امیر، و یوسف‌ وند، نامدار. (1398). تأثیر تشنج در دوران بارداری بر پتانسیل تشنج پذیری موالید در موش سوری. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(2 )، 19-26. SID. https://sid.ir/paper/132243/fa

  Vancouver: کپی

  صباغی ایوب، حیرانی علی، کیانی امیر، یوسف‌ وند نامدار. تأثیر تشنج در دوران بارداری بر پتانسیل تشنج پذیری موالید در موش سوری. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم[Internet]. 1398؛13(2 ):19-26. Available from: https://sid.ir/paper/132243/fa

  IEEE: کپی

  ایوب صباغی، علی حیرانی، امیر کیانی، و نامدار یوسف‌ وند، “تأثیر تشنج در دوران بارداری بر پتانسیل تشنج پذیری موالید در موش سوری،” مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، vol. 13، no. 2 ، pp. 19–26، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/132243/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی