مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,824

دانلود:

281

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی علل ترجیح غذایی سوسک سر خرطومی حنایی خرما .Rhynchophorus ferrugineus Oliv

نویسندگان

فرازمند حسین

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 62

چکیده

 سرخرطومی حنایی خرما,Rhynchophorus ferrugineus Oliv  از آفات خطرناک نخیلات گوناگون در آسیا, شما آفریقا و جنوب اروپا می باشد. در حال حاضر این حشره جزو آفات قرنطینه داخلی ایران است که خسارت آن به شهرستان سراوان (استان سیستان و بلوچستان) محدود می شود. همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده, رقم مضافتی به عنوان مطلوب ترین میزبان برای این آفت شناسایی شده است.در طول سال های 79 - 1378, آزمایش های متعددی در زمینه ترجیح غذایی سرخرطومی حنایی خرما روی 5 رقم خرما شامل مضافتی, ربی, هلیله, زردان, پیمازو و گیاه نخل وحشی با نام علمی Nannorrhops ritchiana  (Griff ) Aitch.انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده, بیشترین درصد مرگ و میر لاروی در رقم زردان و گیاه نخل وحشی و کمترین آن در مضافتی و هلیله بوده و حداکثر تلفات شفیرگی در نخل وحشی به ثبت رسید. حداکثر و حداقل درصد ظهور حشرات کامل به ترتیب در مضافتی و نخل وحشی مشاهده شد. همچنین طولانی ترین دوره رشد و نمو سرخرطومی حنایی در رقم زردان و کوتاهترین آن در ارقام هلیله و مضافتی بود . بیشترین میزان تخم ریزی روزانه در مضافتی و کمترین آن در زردان مشاهده گردید.جهت بررسی علل ترجیح غذایی, بافت آوندی اراقم مختلف تجزیه و مقادیر وزن خشک, فیبر خام, قند و چربی کل و 12 عنصر غذایی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل به روش رگرسیون گام به گام نشان داد که اثرات متقابل بین ترکیبات غذایی مختلف روی عوامل رشد و نموی سرخرطومی حنایی خرما تاثیر می گذارد و در بین ترکیبات غذایی فوق, نقش افزایش قند میزان تلفات آفت کاهش و درصد ظهور حشرات کامل و نیز میزان تخم ریزی روزانه افزایش می یابد. در حالی که افزایش کلسیم موجب کاهش رشد حشره و افزایش تلفات آن و در نتیجه منجر به مهار کردن رشد و نمو آفت می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرازمند، حسین. (1381). بررسی علل ترجیح غذایی سوسک سر خرطومی حنایی خرما .Rhynchophorus ferrugineus Oliv. آفات و بیماریهای گیاهی، 70(1)، 49-62. SID. https://sid.ir/paper/13174/fa

  Vancouver: کپی

  فرازمند حسین. بررسی علل ترجیح غذایی سوسک سر خرطومی حنایی خرما .Rhynchophorus ferrugineus Oliv. آفات و بیماریهای گیاهی[Internet]. 1381؛70(1):49-62. Available from: https://sid.ir/paper/13174/fa

  IEEE: کپی

  حسین فرازمند، “بررسی علل ترجیح غذایی سوسک سر خرطومی حنایی خرما .Rhynchophorus ferrugineus Oliv،” آفات و بیماریهای گیاهی، vol. 70، no. 1، pp. 49–62، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13174/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی