مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,134

دانلود:

296

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زیست شناسی سر خرطومی چغندر قند Bothynoderes obliquefasciatus Menetries در ناحیه گرم و خشک استان اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 48

چکیده

 خصوصیات مهم زیستی سرخرطومی چغندر قند B. obliquefasciatus که از آفات مهم اول فصل مزارع چغندرقند در نواحی گرم و خشک استان اصفهان می باشد مورد بررسی قرار گرفت. حشرات کامل هم زمان با سبز شدن مزارع از پناهگاه های زمستان گذران به سمت مزارع مهاجرت کرده و از گیاهچه ها تغذیه و روی آنها تخم گذاری می کنند. تخم ها در رطوبت نسبی 24 درصد و دمای 28 درجه سانتی گراد طی مدت 0.73±7 روز تفریخ و لاروها با سوراخ کردن برگ, خود را به زمین انداخته و در کنار ریشه مستقر شده و از آن تغذیه می کنند. این حشره دارای چهار سن لارو و یا پیله خاکی کنار ریشه تشکیل می شود و دوره رشدی آن 15 - 10 روز به طول می کشد. این آفت یک نسل در سال دارد که حشرات کامل نسل قدیم و جدید با هم مخلوط می شوند. مطالعه تغییرات جمعیت حشرات کامل در ناحیه قهاب اصفهان در سال های 1377 و 1378 نشان داد که جمعیت حشرات صید شده در تله ها طی ماه های اردیبهشت و خرداد, بسته به تاریخ کشت و سبز شدن مزارع, به آرامی رو به افزایش بوده و سپس کاهش می یابد ولی بار دیگر در تیرماه که هم زمان با ظهور نسل جدید به حداکثر می رسد. تراکم جمعیت سوسک ها در مزرعه از شهریور ماه سیر نزولی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ضرابی، مهدی، محرمی پور، سعید، نوری فنبلانی، قدیر، و خلقانی، جعفر. (1381). زیست شناسی سر خرطومی چغندر قند Bothynoderes obliquefasciatus Menetries در ناحیه گرم و خشک استان اصفهان . آفات و بیماریهای گیاهی، 70(1)، 37-48. SID. https://sid.ir/paper/13172/fa

  Vancouver: کپی

  ضرابی مهدی، محرمی پور سعید، نوری فنبلانی قدیر، خلقانی جعفر. زیست شناسی سر خرطومی چغندر قند Bothynoderes obliquefasciatus Menetries در ناحیه گرم و خشک استان اصفهان . آفات و بیماریهای گیاهی[Internet]. 1381؛70(1):37-48. Available from: https://sid.ir/paper/13172/fa

  IEEE: کپی

  مهدی ضرابی، سعید محرمی پور، قدیر نوری فنبلانی، و جعفر خلقانی، “زیست شناسی سر خرطومی چغندر قند Bothynoderes obliquefasciatus Menetries در ناحیه گرم و خشک استان اصفهان ،” آفات و بیماریهای گیاهی، vol. 70، no. 1، pp. 37–48، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13172/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی