Start: 2/1/2023 3:03:39 AMEnd: 2/1/2023 3:03:40 AM >> 628

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,488

دانلود:

1,548

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه ی کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) با استفاده از روش شناسی کیو

صفحات

 صفحه شروع 517 | صفحه پایان 534

چکیده

کسب وکارهای نوپا نقشی اساسی در اشتغال زایی و افزایش تولید دارند. این درحالی است که عوامل مختلفی در گسترش این کسب وکارها در سطوح خرد و کلان مؤثر هستند؛ بنابراین, هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه ی کسب وکارهای نوپا است. از این رو, پژوهش حاضر, پژوهشی کاربردی و مقطعی است که با استفاده از روش کیفی از نوع کیو انجام گرفته است. در این پژوهش, 40 نفر از مشارکت کنندگان در رویداد هم نت روستا در استان اصفهان به صورت هدفمند انتخاب شدند که پس از بررسی مبانی نظری, مصاحبه و ایجاد فضای گفتمان, 50 گویه (کارت کیویی) استخراج و پالایش شد. سپس مشارکت کنندگان, کارت های کیو را در سه دسته ی موافق, مخالف و بی نظر مرتب سازی و دسته بندی کردند. سپس نرم افزار PQ-method برای تحلیل عاملی اکتشافی داده ها به کار گرفته شد. نتایج حاصل از امتیازهای استانداردشده ی آرایه های عاملی نشان داد که دیدگاه شرکت کنندگان به دو الگوی متفاوت قابل تفکیک است. الگوی اول بر سرعت عمل, تیم کاری, ذات ایده و فرصت سنجی و الگوی دوم بر مشتری, رقبا, شریک سرمایه گذار و حمایت ها تأکید دارد. در الگوی اول, توجه بر پرورش خلاقیت و ایجاد زمینه های بروز نوآوری ها در افراد مستعد از طریق آموزش و ایجاد بسترهای فرهنگی در جامعه ی مورد اشاره است. در الگوی دوم نیز حمایت از ظرفیت های بالقوه, تأمین امنیت سرمایه گذاری و فرهنگ سازی کارگروهی در کسب وکارهای مورد نظر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی