مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

726

دانلود:

277

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک موثر برکسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه ای در صنعت کاشی و سرامیک)

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 137

چکیده

 با توجه به نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشورها, هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک موثر بر تعالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت کاشی و سرامیک است. این تحقیق از منظر هدف جزء پژوهش های کاربردی است, روش پژوهش کمی و از منظر نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های توصیفی-پیمایشی می باشد. برای نیل به هدف پژوهش از رویکرد تلفیقی تحلیل استراتژیک و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نخست به منظور شناسایی نقاط ضعف, قوت, فرصت و تهدید با مطالعات عمیق کتابخانه ای و سپس با هدف جمع آوری داده های کیفی با تعدادی ازکارشناسان این صنعت مصاحبه های آزاد و هدایت شده صورت گرفت. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات مستندتر از دو پرسشنامه ارجحیت بندی و سنجش اهمیت نسبی عوامل موثر استفاده گردید. بنابر تجزیه و تحلیل نتایج این تحقیق, قدرت در توان تکنولوژیکی بالا و ارزش افزوده بالا محصولات در بین عوامل داخلی و فرصت دسترسی به بازارهای منطقه ای بالقوه و تهدید پیوستن به سازمان تجارت جهانی مهمترین عوامل خارجی موثر بر تعالی کسب و کارهای کوچک و متوسط این صنعت بود. همچنین استراتژی برتر برای سرآمدی در این صنعت استراتژی تدافعی (WT) انتخاب شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  سالارزهی، ح.، و شهبازی منشادی، م. (1395). شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک موثر برکسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه ای در صنعت کاشی و سرامیک). توسعه کارآفرینی, 9(1), 119-137. https://sid.ir/paper/131345/fa

  Vancouver: کپی

  سالارزهی حبیب اله، شهبازی منشادی مهرداد. شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک موثر برکسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه ای در صنعت کاشی و سرامیک). توسعه کارآفرینی. 1395 [cited 2023January31];9(1):119-137. Available from: https://sid.ir/paper/131345/fa

  IEEE: کپی

  سالارزهی، ح.، شهبازی منشادی، م.، 1395. شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک موثر برکسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه ای در صنعت کاشی و سرامیک). توسعه کارآفرینی, [online] 9(1), pp.119-137. Available: https://sid.ir/paper/131345/fa.