مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

743

دانلود:

388

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربردها و الزامات به کارگیری پلتفرم های تأمین مالی جمعی در کسب وکارهای تثبیت شده خدماتی– ورزشی (مورد مطالعه: باشگاه های فوتبال ایران)

صفحات

 صفحه شروع 281 | صفحه پایان 300

چکیده

تأمین مالی جمعی یک فراخوان عمومی اینترنتی برای تأمین سرمایه از جمعیتی گسترده است که با پاداش مادی یا معنوی همراه است. این روش اغلب به عنوان جایگزین یا مکمل روش های مرسوم تأمین مالیِ استارت آپ ها و کارآفرینان نوپا معرفی شده است. پژوهش حاضر به بررسی کاربردهای تأمین مالی جمعی درون کسب وکارهای تثبیت شده خدماتی-ورزشی پرداخته و الزامات استفاده از این پلتفرم های تخصصی را شناسایی می کند. این پژوهش ازنظر جهت گیری, کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری اطلاعات, کیفی است و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها بهره جسته است. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند زنجیره ای, مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 نفر از خبرگان در زمینه تأمین مالیجمعی و اداره باشگاه های فوتبال به عمل آمده و داده های حاصله با استفاده از کُدگذاری باز و محوری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. براساس یافته ها, کسب وکارهای تثبیت شده می توانند از تأمین مالی جمعی به عنوان یک روش مناسب برای ایده یابی, انجام مسئولیت اجتماعی, تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم پروژه های موردنظر سازمان استفاده کنند. الزامات شناسایی شده برای به کارگیری تأمین مالی جمعی نیز در سه محور اصلی دسته بندی شده اند که عبارتند از: 1-خصوصیات سازمان جمع سپار 2-ویژگی های فناورانه 3-ویژگی های محیطی که سازمان جمع سپار در آن به کسب وکار می پردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمدکاظمی، رضا، حسینی نیا، غلام حسین، و حبیبی، حمیدرضا. (1398). کاربردها و الزامات به کارگیری پلتفرم های تأمین مالی جمعی در کسب وکارهای تثبیت شده خدماتی– ورزشی (مورد مطالعه: باشگاه های فوتبال ایران). توسعه کارآفرینی، 12(2 )، 281-300. SID. https://sid.ir/paper/131329/fa

  Vancouver: کپی

  محمدکاظمی رضا، حسینی نیا غلام حسین، حبیبی حمیدرضا. کاربردها و الزامات به کارگیری پلتفرم های تأمین مالی جمعی در کسب وکارهای تثبیت شده خدماتی– ورزشی (مورد مطالعه: باشگاه های فوتبال ایران). توسعه کارآفرینی[Internet]. 1398؛12(2 ):281-300. Available from: https://sid.ir/paper/131329/fa

  IEEE: کپی

  رضا محمدکاظمی، غلام حسین حسینی نیا، و حمیدرضا حبیبی، “کاربردها و الزامات به کارگیری پلتفرم های تأمین مالی جمعی در کسب وکارهای تثبیت شده خدماتی– ورزشی (مورد مطالعه: باشگاه های فوتبال ایران)،” توسعه کارآفرینی، vol. 12، no. 2 ، pp. 281–300، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/131329/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی