مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

47

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش های بنگاه جدید فناوری نانو در توسعه ی محصول پ مشترک با شرکت صنعتی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 59

چکیده

 بنگاه های جدید به طور معمول فاقد منابع و قابلیت های موردنیاز بوده و به دنبال ایجاد همکاری به منظور دسترسی به منابع بیرون از بنگاه هستند. علیرغم اهمیت همکاری بنگاه های جدید با شرکت های صنعتی, تکامل نقش بنگاه جدید در همکاری با شرکت صنعتی در طی فرایند توسعه ی محصول جدید, کمتر موردتوجه محققان بوده است. این تحقیق بر مبنای هدف, کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات, کیفی است و با روش مورد کاوی چندگانه طولانی مدت, به بررسی پنج همکاری بنگاه جدید فناور نانو و شرکت صنعتی از سال 1389 تا 1395 پرداخته است. روش گردآوری داده, مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و بررسی مکاتبات, توافق نامه ها, قراردادها و صورت جلسات بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها, پس از اشباع نظری, از روش کدگذاری استفاده شد. یافته­ های تحقیق نشان می دهد نقش بنگاه جدید در ابتدای همکاری, توصیه کننده ی فناوری و برانگیزاننده ی شرکت صنعتی بوده و بعداز آن به ترتیب مجری پژوهش های موردنیاز شرکت صنعتی, ارائه دهنده ی دانش فنی, تأمین کننده ی مواد و تجهیزات پیشرفته موردنیاز شرکت صنعتی و سرانجام مشاوره ی وی در حوزه­ های فناوری است. این مطالعه تصویر مناسبی از همکاری بنگاه جدید فناوری نانو با شرکت های صنعتی برای محققان و مدیران بنگاه­ ها و شرکت­ ها و همچنین سیاست گذاران ارائه می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  بحرینی زارج، م.، و مبینی دهکردی، ع.، و میگون پوری، م. (1397). نقش های بنگاه جدید فناوری نانو در توسعه ی محصول پ مشترک با شرکت صنعتی. توسعه کارآفرینی, 11(1 ), 41-59. https://sid.ir/paper/131311/fa

  Vancouver: کپی

  بحرینی زارج محمدعلی، مبینی دهکردی علی، میگون پوری محمدرضا. نقش های بنگاه جدید فناوری نانو در توسعه ی محصول پ مشترک با شرکت صنعتی. توسعه کارآفرینی. 1397 [cited 2023January30];11(1 ):41-59. Available from: https://sid.ir/paper/131311/fa

  IEEE: کپی

  بحرینی زارج، م.، مبینی دهکردی، ع.، میگون پوری، م.، 1397. نقش های بنگاه جدید فناوری نانو در توسعه ی محصول پ مشترک با شرکت صنعتی. توسعه کارآفرینی, [online] 11(1 ), pp.41-59. Available: https://sid.ir/paper/131311/fa.