مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,242

دانلود:

356

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

وضعیت شش ویروس مهم بیماری زا در مزارع سیب زمینی استان خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 37

چکیده

 به منظور شناسایی و تعیین فراوانی بیماری های ویروسی مهم مزارع سیب زمینی استان خوزستان در طول فصول زراعی سال 78-1377 از مناطق مختلف استان مزبور به طور تصادفی نمونه برداری شد. نمونه های جمع آوری شده با استفاده از آزمون سرولوژیکی الایزا (ELISA) و روش های گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که هر شش ویروس (PVY)Y, 68 درصد به ویروس (PVS) S, 44 درصد به ویروس (PVX) X, 25 درصد به ویروس پیچیدگی برگ (PLRV), 22 درصد به ویروس (PVM) M و 11.5 درصد به ویروس موزاییک یونجه (AMV) آلوده بودند. به منظور تعیین سویه های سه ویروس PVY, PVX و AMV از نمونه هایی که براساس نتایج آزمون الایزا فقط به یک ویروس آلوده بودند, تعداد 25 جدایه PVY, هفت جدایه PVX و سه جدایه AMV انتخاب و با استفاده از گیاهان معرف مناسب از لحاظ زیستی خالص گردیدند. براساس نتایج واکنش گیاهان معرف و اختلاف در قدرت انتقال جدایه های مختلف ویروس توسط شته, 25 جدایه PVY متعلق به سه گروه نژادی PVYO, PVYN و PVYC بودند. همین مطالعات در مورد هفت جدایه ویروس PVX نشان داد که به غیر از یک جدایه که دارای علایم متفاوت در روی گیاهان سلمه سفید (Chenopodium album L.) و سلمه تره (Chenopodium quinoa Wild) بود, همگی از لحاظ زیستی مشابه هستند.مطالعات مشابه در مورد سه جدایه ویروس موزاییک یونجه (AMV) نیز نشان داد که هر سه جدایه دارای خصوصیات یکسان و متعلق به نژاد کالیکو (Calico) هستند. این جدایه های AMV از لحاظ زیستی به دو گروه تقسیم شدند: یک گروه در روی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) علایم سیستمیک تولید کردند در حالیکه گروه دوم فقط توانستند روی این گیاهان لکه موضعی ایجاد نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خاک ور، رضا، شمس بخش، مسعود، و پوررحیم، رضا. (1384). وضعیت شش ویروس مهم بیماری زا در مزارع سیب زمینی استان خوزستان. آفات و بیماریهای گیاهی، 73(1)، 25-37. SID. https://sid.ir/paper/13127/fa

  Vancouver: کپی

  خاک ور رضا، شمس بخش مسعود، پوررحیم رضا. وضعیت شش ویروس مهم بیماری زا در مزارع سیب زمینی استان خوزستان. آفات و بیماریهای گیاهی[Internet]. 1384؛73(1):25-37. Available from: https://sid.ir/paper/13127/fa

  IEEE: کپی

  رضا خاک ور، مسعود شمس بخش، و رضا پوررحیم، “وضعیت شش ویروس مهم بیماری زا در مزارع سیب زمینی استان خوزستان،” آفات و بیماریهای گیاهی، vol. 73، no. 1، pp. 25–37، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13127/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی