مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,461

دانلود:

583

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأملی بر مکتب اتریش: پیدایش و تحول آن

صفحات

 صفحه شروع 453 | صفحه پایان 472

چکیده

 مکتب اتریش با انتشار اولین کتاب منگر در سال 1871 بنیان نهاده شد. عوامل گوناگونی از جمله مهاجرت اندیشمندان اتریشی به خارج از اتریش و تأکید بر مکانیسم بازار در مقابل ایدة خروج از بحران از سوی کینز موجب افول مکتب اتریش در دهة 1930 شد, اما عوامل دیگری به ویژه همان تأکید بر مکانیسم بازار و پایبندی به آن سبب احیای مجدد آن از دهة 1970 به بعد شد. در این پژوهش, کلیات مکتب اتریش با استفاده از تحلیل کیفی اسناد کتابخانه ای بررسی شده و سپس با مکتب نئوکلاسیک مقایسه شده است. درنتیجه, مکتب اتریش کلیتی یکپارچه به شمار نمی رود, اما اعضای این مکتب بر اصولی مانند فردگرایی روش شناختی, ذهن گرایی روش شناختی, نهایی گرایی, ساختار زمانی مصرف و تولید و نظریة ارزش تأکید دارند و انسجام نظری این مکتب به همین موضوع برمی گردد. شایان توجه است, درحالی که اندیشمندان فعال در علم اقتصاد متعارف (به ویژه نئوکلاسیک ها) در غفلت از دستاوردهای حاصل از مطالعات بین رشته ای از جمله علوم شناختی, به بازتولید نظریه های ایستا خو گرفته اند, اندیشمندان مکتب اتریش در تولید و استفاده از این دستاوردها و به کارگیری پویایی های برآمده از آن ها در نظریه پردازی پیشگام اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  متوسلی، محمود، خدابنده لو، سیما، نیکونسبتی، علی، و رستمیان، علی. (1395). تأملی بر مکتب اتریش: پیدایش و تحول آن. توسعه کارآفرینی، 9(3 )، 453-472. SID. https://sid.ir/paper/131185/fa

  Vancouver: کپی

  متوسلی محمود، خدابنده لو سیما، نیکونسبتی علی، رستمیان علی. تأملی بر مکتب اتریش: پیدایش و تحول آن. توسعه کارآفرینی[Internet]. 1395؛9(3 ):453-472. Available from: https://sid.ir/paper/131185/fa

  IEEE: کپی

  محمود متوسلی، سیما خدابنده لو، علی نیکونسبتی، و علی رستمیان، “تأملی بر مکتب اتریش: پیدایش و تحول آن،” توسعه کارآفرینی، vol. 9، no. 3 ، pp. 453–472، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/131185/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی