مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

891

دانلود:

342

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 553 | صفحه پایان 572

چکیده

 بهره گیری از یافته های پژوهشی بخش دانشگاهی و تجاری سازی آن ها از اولویت های مهم محسوب می شود. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی گروه مهندسی برق دانشگاه رازی کرمانشاه بوده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های بنیادی است که با استفاده از رویکرد نظریة داده بنیاد انجام گرفته است. میدان پژوهش اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه رازی کرمانشاه و متخصصان در حوزة تجاری سازی بوده اند. در این راستا, از رویکرد نمونه گیری نظری استفاده شد. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 21 نفر رسید. داده ها به روش مصاحبة عمیق گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان دهندة 32 مقولة اصلی است که به صورت مدل پارادایمی ترسیم شده است. در هستة مدل پارادایمی, ایده پردازی قرار دارد. مؤلفه های اصلی تجاری سازی یافته های پژوهشی از نظر مشارکت کنندگان شامل ارزیابی فنی-اقتصادی طرح, شبکه سازی و پویایی حلقه های ارتباطی می شود. طراحی مجدد فرایندها و سازوکارهای اعتمادسازی نیز در مرتبة بعدی قرار می گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نوروزی، توران، دل انگیزان، سهراب، و رضایی، بیژن. (1395). طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی. توسعه کارآفرینی، 9(3 )، 553-572. SID. https://sid.ir/paper/131184/fa

  Vancouver: کپی

  نوروزی توران، دل انگیزان سهراب، رضایی بیژن. طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی. توسعه کارآفرینی[Internet]. 1395؛9(3 ):553-572. Available from: https://sid.ir/paper/131184/fa

  IEEE: کپی

  توران نوروزی، سهراب دل انگیزان، و بیژن رضایی، “طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی،” توسعه کارآفرینی، vol. 9، no. 3 ، pp. 553–572، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/131184/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی