مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آفات و بیماریهای گیاهی | سال:1391 | دوره:80 | شماره:2 (پیاپی 95) | صفحه شروع:191 | صفحه پایان:192

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

168

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور (Thysanus ater (Hym.: Signiphoridae پارازیتویید سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola Borckh از ایران

صفحات

 صفحه شروع 191 | صفحه پایان 192

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola Borckh از خانواده Diaspididae، یکی از آفاتی است که در سال های اخیر در اکثر نقاط میوه خیز ایران طغیان کرده و موجب خسارات فراوان گردیده است. این حشره با مکیدن شیره گیاهی و ایجاد اختلالات فیزیولوژیک باعث ضعف شدید و مرگ درختان میزبان می گردد. درختان آلوده دارای برگ های کوچک و رنگ پریده، میوه های بدشکل و ریز و سرشاخه های خشک می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID