مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت) | سال:1391 | دوره:6 | شماره:1 (پیاپی 11) | صفحه شروع:159 | صفحه پایان:183

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

438

دانلود:

645

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناخت و رتبه بندی عوامل ریسک خرید خارجی بر اساس روش AHP؛ مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 183

چکیده

 در دنیای امروز, مفاهیمی چون رقابت, تجارت, تولید, تامین و تدارکات و خرید, تغییر اساسی کرده است. در سال های دورتر, شرکت ها برای تامین و خرید نیازمندی های خود به بازارهای داخلی متکی بودند, لذا اصول و قواعد آن نیز بیشتر تابع شرایط داخلی و تعاملات درونی بود. لیکن در شرایط امروز که شرکت های بزرگ چندملیتی شکل گرفته و در سیاستگذاری های خود, کمتر به ملاحظات داخلی و بیشتر به محیط بین الملل متکی هستند, این اصول و قواعد, متفاوت شده است. لیکن, هنوز هم در برخی کشورها و یا برخی صنایع, ترکیبی از اصول سنتی و نو در حوزه تولید و یا تجارت, جاری است. مثلا با اینکه امروزه, تامین و تدارکات در سطح جهانی صورت می گیرد و ممکن است واژه خرید خارجی معنای خاصی را به ذهن مخاطب, متبادر نسازد, لیکن مشکل اصلی برخی شرکت های تولیدی در ایران, خرید خارجی است. با توجه به این نکته, مقاله حاضر در صدد بررسی فرآیند خرید خارجی در صنعت خودروی ایران, به منظور شناخت و رتبه بندی عوامل ریسک خرید خارجی بر اساس تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره است. بدین منظور, پس از بررسی اجمالی ادبیات موضوع, عوامل اثرگذار در ریسک خرید خارجی, احصا و در نهایت, بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID