مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

289

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل فعالیت های نوزمین ساختی با استفاده از شواهد ریخت زمین ساختی در حوضه آبریز قره سو، جنوب باختر استان گلستان

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 65

چکیده

 در پژوهش کنونی, فعالیت نوزمین ساختی حوضه آبریز قره سو واقع در جنوب باختری استان گلستان با استفاده از محاسبه شاخص های ریخت زمین ساختی و شواهد زمین ساختی موجود در منطقه مورد کنکاش قرار گرفته است. در این راستا 5 شاخص زمین ریختی (شاخص های شیب رود, نامتقارنی حوضه زهکشی, شکل حوضه آبریز, تقارن توپوگرافی معکوس و پیچ و خم پیشانی کوهستان) محاسبه و نتایج به دست آمده از آنها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بالا بودن مقادیر بردار های عدم تقارن توپوگرافی شاخه اصلی رود قره سو به طور واضح حاصل عملکرد گسل های کاسپین و رادکان است. همچنین, میزان بالای کج شدگی و نامتقارن بودن این حوضه زهکشی از دیگر نتایج این تحقیق است. از سوی دیگر, نتایج به دست آمده از بررسی شاخص زمین ساخت فعال نسبی در ناحیه مذکور, بیانگر تمرکز مناطقی با فعالیت کم زمین ساختی در بخش مرکزی حوضه قره سو است, در حالی که سایر مناطق دارای رده های متوسط تا بالای فعالیت زمین ساختی هستند, این امر موید فعال بودن منطقه مذکور از نظر نوزمین ساختی می باشد. در نهایت, با بررسی های صحرایی انجام گرفته در شمال آق قلا و شواهد زمین ساختی (چند چین که در ارتباط با گسلش جوان هستند), می توان اظهار کرد که با توجه به روند اثر محوری این چین ها, تنش فشارشی بوجود آورنده آنها, در جهت NW-SE بوده است. این تنش فشارشی می تواند سیستمی از تراست های پنهان (راندگی لس ها به روی رسوبات عهد حاضر, که بواسطه چین ها رخنمون پیدا کرده اند) را بوجود آورد. با وجود این شواهد, می توان عامل انحراف رودخانه قره سو را به وجود و فعالیت این سیستم گسلی نسبت داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی