video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,344

دانلود:

264

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رتبه بندی مراکز منطقه هفت دانشگاه پیام نور (با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی)

صفحات

 صفحه شروع 50 | صفحه پایان 61

چکیده

 در این مقاله نویسندگان ضمن معرفی روش تاکسونومی عددی و روابط ریاضی آن به شاخصهایی در آموزش عالی پرداخته اند که بر اساس آن بتوان سطح توسعه یافتگی مراکز منطقه هفت دانشگاه پیام نور را رتبه بندی کرد. در این میان پنجاه و یک شاخص معرفی شده است. رتبه بندی مراکز دانشگاهی به دو صورت انجام گرفته است. در ابتدا با استفاده از مجموعه شاخصهای موجود, در حالی که به هر یک وزن مساوی داده شده است و سپس با تعدیل و ادغام بعضی از شاخصهای معرفی شده و با تکیه بر فعالیتهای آموزشی, پژوهشی و اداری با استفاده از سیزده شاخص رتبه بندی صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این نکته است که نتیجه به دست آمده از هر دو روش تفاوت محسوسی نداشته و به نظر می رسد که سیزده شاخص تعدیل شده الگوی مناسبی برای ارزیابی سالیانه مراکز دانشگاه پیام نور است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اقبالی، علیرضا، شیبانی، عبدالمحمد، و ویسی، الخاص. (1384). رتبه بندی مراکز منطقه هفت دانشگاه پیام نور (با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی). پیک نور- علوم انسانی، 3(2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور))، 50-61. SID. https://sid.ir/paper/128775/fa

  Vancouver: کپی

  اقبالی علیرضا، شیبانی عبدالمحمد، ویسی الخاص. رتبه بندی مراکز منطقه هفت دانشگاه پیام نور (با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی). پیک نور- علوم انسانی[Internet]. 1384؛3(2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)):50-61. Available from: https://sid.ir/paper/128775/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا اقبالی، عبدالمحمد شیبانی، و الخاص ویسی، “رتبه بندی مراکز منطقه هفت دانشگاه پیام نور (با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی)،” پیک نور- علوم انسانی، vol. 3، no. 2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)، pp. 50–61، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/128775/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی