video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,260

دانلود:

932

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش به روش تفکر استقرایی بر یادگیری دستور زبان فارسی

صفحات

 صفحه شروع 90 | صفحه پایان 95

چکیده

 این پژوهش به منظور دستیابی به میزان تاثیر کاربرد الگوی استقرایی بر یادگیری دانش آموزان در درس دستور زبان فارسی انجام شده است. پژوهشگران در این تحقیق شبه آزمایشی از نوع دو گروهی ناهمسان با پیش آزمون و پس آزمون, از میان جامعه آماری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی منطقه چهار شهر تهران, با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده, دو کلاس پنجم از یک مدرسه پسرانه و دو کلاس پنجم از یک مدرسه دخترانه را به عنوان نمونه آماری انتخاب کردند و سپس به روش تصادفی هر یک از دو کلاس را به عنوان گروه گواه و آزمایش در نظر گرفتند. گروه گواه برای تدریس با روش سنتی و گروه آزمایش با روش تفکر استقرایی در درس دستور زبان فارسی در نظر گرفته شدند.پس از تهیه طرح درس دستور زبان فارسی پایه پنجم ابتدایی به روش استقرایی و تهیه ابزار اندازه گیری که سوالات پیش آزمون و پس آزمون بودند, پس از اطمینان از روایی و اعتبار آنها, پیش آزمون, قبل از آموزش و پس آزمون پس از اجرای آموزش برگزار شد. سپس اطلاعات به دست آمده جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی, تحلیل و مقایسه قرار گرفت و فرضیه پژوهش به وسیله آزمون t مبتنی بر موثر بودن آموزش به روش تفکر استقرایی نسبت به روش سنتی تایید شد. از نتایج دیگری که از این پژوهش به دست آمد می توان به افزایش معنادار, سرعت و دوام یادگیری و افزایش مهارتهای ارتباطی, شناختی و عاطفی مرتبط با اهداف درس فارسی دوره ابتدایی اشاره کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرج الهی، مهران، کوپا، فاطمه، و هاشمی، سیده سیما. (1384). تاثیر آموزش به روش تفکر استقرایی بر یادگیری دستور زبان فارسی. پیک نور- علوم انسانی، 3(2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور))، 90-95. SID. https://sid.ir/paper/128772/fa

  Vancouver: کپی

  فرج الهی مهران، کوپا فاطمه، هاشمی سیده سیما. تاثیر آموزش به روش تفکر استقرایی بر یادگیری دستور زبان فارسی. پیک نور- علوم انسانی[Internet]. 1384؛3(2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)):90-95. Available from: https://sid.ir/paper/128772/fa

  IEEE: کپی

  مهران فرج الهی، فاطمه کوپا، و سیده سیما هاشمی، “تاثیر آموزش به روش تفکر استقرایی بر یادگیری دستور زبان فارسی،” پیک نور- علوم انسانی، vol. 3، no. 2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)، pp. 90–95، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/128772/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی