مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی
سال:1382 | دوره:1 | شماره:1
صفحه شروع:75 | صفحه پایان:79

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

113

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آثار انتشار یافته در زمینه آموزش باز و از راه دور در دانشگاه پیام نور (1)

نویسنده

دسترنجی حکیمه

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 79

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از درافکندن این طرح درمجله پیک نور، به عنوان یگانه مجله تخصصی در زمینه‌ آموزش باز و از راه دور در ایران، معرفی آثارمرجع و نیز تازه های نشر (اعم ازکتاب و مقاله) در ایران و جهان و نیز انعکاس اخبار علمی کنفرانسها و سمینارها و مجامع علمی در زمینه آموزش از راه دور و دانشگاههای باز است. به عنوان مقدمه، اشاره به پیشینه فعالیتهای پژوهشی در این حوزه ضروری می نمود. از این رو، در آغاز به معرفی آثار تخصصی آموزش از راه دور، که به همت دانشگاه پیام نور، تنها متولی نظام آموزش از راه دور در ایران، انتشار یافته پرداختیم. مجله پیک نور امیدوار است این بخش سنگ بنای بایگانی تخصصیِ اطلاعات مرجع در این زمینه در ایران باشد. از این رو، همه پژوهندگان، محققان و اعضای هیات علمی را به همکاری در این حوزه تحقیقاتی دعوت می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.