مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1385 | دوره:4 | شماره:2 (وِیژه اقتصاد 2) | صفحه شروع:93 | صفحه پایان:105

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

783

دانلود:

251

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه شرکت های فراملی در اقتصاد بین الملل و چشم اندازهای آینده

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 105

چکیده

 شکل گیری و پیدایش شرکتهای فراملی در سده بیستم یکی از مناقشه انگیزترین پدیده های اقتصاد جهانی بوده است. طی این مدت این شرکتها به گونه ای عمل کردند که به ندرت می توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. برغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاههای متفاوت در خصوص تأثیرات منفی و مثبت این شرکتها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشورهای توسعه نیافته, نمی توان از نفوذ فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی تفاوت گذشت به گونه ای که عملکرد این شرکتها با ابعاد مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آن چنان در هم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکتهای فراملی امری محال به نظر می رسد. برغم علاقه مندی شرکتهای فراملی به سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته صنعتی, کشورهای در حال توسعه هم این بار با حسن ظن کافی با اتخاذ سیاستهایی در صدد جلب توجه این شرکتها جهت سرمایه گذاری در کشورشان هستند که البته تصمیم نهایی این شرکتها برای تعیین محل فعالیت خود مبتنی بر برداشتی است که آنها از منافع حاصل از هر محل با احتساب مخاطره های احتمالی دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID