video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

61

دانلود:

40

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت منابع و کنترل حوادث در کشورهای رو به توسعه

نویسندگان

داداشی آرانی حسن

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 55

چکیده

 تخریب روز افزون محیط زیست به دلیل اثرهای مستقیم فقر, زندگی میلیونها نفر از مردم جهان را مورد تهدید جدی قرار داده است که از ادامه این روند نادرست بایستی جلوگیری شود. زمین شناسی محیطی می تواند این مسایل را, به نحو مطلوب, بررسی کند. از این رو, اولین بار دولت آلمان طرحهای تکنیکی مشترک را با طرح و برنامه های محیطی که هماهنگ با مدیریت منابع طبیعی و در جهت حفظ محیط است, از زاویه جدیدی, یعنی زمین شناسی محیطی بررسی کرده است. رابطه مستقیم بین فقر و تخریب محیط سبب شده است که به طرحهای زمین شناسی محیطی در جهت توسعه برنامه های مشترک, که با فقر به عنوان یک راهبرد اصولی مبارزه می کند توجه شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی