مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1388 | دوره:7 | شماره:1 | صفحه شروع:40 | صفحه پایان:46

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

174

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ساختار و عناصر داستانی و ادبی دو داستان

نویسنده

 میرزایی علی (پدرام) | نادری لیلی

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 46

چکیده

ادبیات تطبیقی به عنوان علمی پویا و متحول, حیاتش را از اروپا و سپس آمریکا آغاز کرد و بعد از آن به ایران راه پیدا کرد. در ابتدای شکل گیری این علم در ایران به مسایل کلی آن پرداخته می شد. اما بعدها مسیر اصلی خود را پیدا کرد و در زمینه تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات ملل دیگر مطالعاتی انجام پذیرفت.دو داستان یوسف و سیاوش از مهم ترین داستان های ادب فارسی است که علاوه بر شباهت های موضوعی و شخصیتی از نظر داستان نویسی و عناصر ادبی نیز به یکدیگر شباهت هایی دارند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID