مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی
سال:1383 | دوره:2 | شماره:1
صفحه شروع:35 | صفحه پایان:45

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

613

دانلود:

605

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت دانش در سازمانهای فکری

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 45

چکیده

 با توجه به پویاییها و پیچیدگیهای محیطی, سازمانی و شغلی در ابعاد گوناگون علمی, فرهنگی, ارتباطی, اقتصادی, اجتماعی در عصر کنونی, سازمانهای بعد از عصر اطلاعات, دانشگرا شده اند و دانش یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب می شود.بدیهی است که سازمانهای پیچیده جدید با توجه به ویژگیهای مذکور, سخت نیازمند مدیریت دانش هستند. در این میان, سازمانهای فکری, مثل سازمانهای مطالعاتی و تحقیقاتی, که به شناسایی مسایل, خلق راهکارها و روشهای حل موضوعات و انتشار آنها می پردازند, بیشتر از هر نوع سازمان دیگر مقتضی توجه به اطلاعات و, بویژه تولید, مستندسازی, انتشار و ارزیابی و مرور دانش هستند. البته به تدریج مرز میان سازمانهای تحقیقاتی با سازمانهای اجرایی برداشته و فاصله آنها کمتر خواهد می شود و, در آینده نه چندان دور, بخشهای اجرایی و فکری سازمانها در یکدیگر ادغام می شوند.فرایندهایی همچون خلاقیت و نوآوری, حل مساله, تحقیق کردن, یادگیری و ارایه ایده, به عنوان موضوعات متداول در مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی قابل بررسی و مطالعه هستند. بنابر این, در این مقاله به ارایه چنین موضوعاتی در مدیریت دانش (دانایی), که در سازمانهای فکری قابل طرح است, پرداخته می شود.این مقاله بر اساس یافته ها و تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی الگوی یادگیری مستمر مدیران و, همچنین, طراحی نظام مستندسازی, بررسی و انتشارتجربیات مدیران, و با مطالعه یافته های محققان در سالهای 1374 به بعد در زمینه مدیریت دانش تدوین شده است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی