مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

167

دانلود:

123

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حق مظهر عدالت

نویسنده

نظیفی عباس

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 78

چکیده

 موضوع تشخیص حق, از دیرباز, اهمیت بسزایی داشته است. جوامع مختلف, به فراخور اعتقادات خود, مبنا و منشا خاص برای آن قایل شده اند. از این رو, عدالت را در جوامع استوار و, به پیروی از عقل و شرع, قواعد حقوقی را برای استقرار نظم و عدل تنظیم نموده اند. با شناخت حق و تمیز آن از حکم, تمیز انواع حق و, در نتیجه, شناخت دارایی اشخاص امکان پذیر می گردد.در بین انواع حق, حق مالکیت, که عدم شناخت دقیق آن ریشه بسیاری از اختلافات بین افراد بوده, به دو صورت اصلی و تبعی مورد مداقه قرار می گیرد. در این نوشتار به بحث و بررسی آن پرداخته شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.