مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1385 | دوره:4 | شماره:1 (ویژه فلسفه و معارف اسلامی) | صفحه شروع:15 | صفحه پایان:28

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

455

دانلود:

143

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واژه شناسی امور عامه و بررسی سیر تاریخی کاربرد آن در فلسفه اسلامی

نویسنده

فاطمی جمیله

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 28

چکیده

امور عامه بخش عمده ای از مسایل فلسفه اسلامی را به خود اختصاص داده است و مدخل ورود به مباحث الهیات بمعنی الاخص, محسوب می گردد. موضوع این نوشتار ترمینولوژی امور عامه و بررسی تحلیلی کاربرد آن در تاریخ فلسفه اسلامی است. موضوعات زیر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است:.1وجه تسمیه امور عامه و نحوه کاربرد آن در تاریخ فلسفه اسلامی,.2 نخستین کسی که واژه امور عامه را به کار برد,.3 نخستین کسی که مباحث فلسفه را به امور عامه و امور خاصه تقسیم کرد,.4 نقد و تحلیلی بر تعاریف امور عامه,.5 تفاوت نحوه طرح واجب در امور عامه و الهیات بمعنی الاخص,.6 ادغام الهیات بمعنی الاعم و الهیات بمعنی الاخص در قرون اخیر,.7 توجیه جواز طرح مقولات در امور عامه و تفاوت آن با طرح آن در طبیعیات و منطق,.8 تناقض گویی ملاصدرا در باب مقولات و توجیه آن.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID