مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

(اهمیت آموزشی هنرهای عام، مقاومت در برابر رواج مصرف گرایی)

نویسنده

گلپریان شایا

صفحات

 صفحه شروع 128 | صفحه پایان 133

چکیده

 نگاه انسان امروزی به پدیده ها تغییر کرده است. بدون شک یکی از ابزارهای مهم این تغییر نگرش هنر عام«Mass Arts»  و به ویژه نوع تصویری آن است. تصویرهای گرافیکی نه تنها با ما سخن می گویند بلکه, مهمتر از آن, برای ما تعیین نیاز می کنند و, در واقع, به زندگیها جهت می دهند. ما, چه بخواهیم و چه نخواهیم, زیر تشعشعات این امواج قرار داریم. ویژگی هنر عام نفوذ به درون توده مردم است و این کار جز از راه شناخت فرهنگ میسر نیست. هنرمند, از یک سو, ظرافتهای فرهنگی را بهتر می بیند و, از سوی دیگر, توانایی آن را دارد که آنها را در بیانی هنرمندانه و در نتیجه تاثیرگذار عرضه کند. اکنون که هنر عام در خدمت جامعه مصرفی مدرن عمل می کند, شناخت اصول و ظرافتهای آشکار و پنهان آن نه تنها برای بزرگسالان لازم است, بلکه ضروری است به روشی نظام مند در برنامه درسی کودکان و نوجوانان نیز قرار گیرد. مقاله حاضر, با تکیه بر نظریه پردازان این رشته, بر این موضوعات متمرکز است. .اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.