مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

137

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان و علل گرایش دانشجویان به رسانه های گروهی داخلی و خارجی

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 40

چکیده

 هدف اصلی این تحقیق دستیابی بر نگرش دانشجویان به رسانه های گروهی داخلی و آگاهی بر اندازه گرایش آنها به رسانه های گروهی خارجی بوده است. آیا میزان گرایش دانشجویان به رسانه های گروهی داخلی و خارجی و دسترسی آنها به این رسانه ها با متغیرهایی چون سن, جنس, دانشگاه محل تحصیل, وضعیت تاهل, محل سکونت, رشته تحصیلی, ترم تحصیلی, بومی بودن, شغل و تحصیلات والدین, رضایت از خانواده و سابقه مشروط شدن آنها در دوره تحصیل ارتباط دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سوالات 600 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای محقق اردبیلی (300 نفر) و آزاد اسلامی, واحد اردبیل (300 نفر), به صورت تصادفی انتخاب شدند و با ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات اقدام شد. نتایج نشان می دهد که از میان رسانه های گروهی غیرمکتوب تلویزیون بیشترین جاذبه را برای دانشجویان دارد و روزنامه از رسانه های مکتوبی است که دانشجویان علاقه زیادی به آن دارند. علاقه به ماهواره در 22.8 درصد دانشجویان مشاهده می شود. اما تنها 4.7 درصد دانشجویان به آن دسترسی دارند. انگیزه کسب اخبار و شنیدن موسیقی در گرایش دانشجویان به استفاده از رادیوهای خارجی بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین, از میان برنامه های رادیوی محلی استان اردبیل, دانشجویان از برنامه گلبانگ سبلان استقبال می کنند. اما وضعیت رسانه های مکتوب, چون هفته نامه های چاپ شده در داخل استان, نشان می دهد که قریب به 84 درصد دانشجویان از این رسانه ها استفاده نمی کنند یا در حد بسیار کم بهره می گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی