video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

479

دانلود:

123

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زنان، نظام آموزش عالی کشور و اشتغال

نویسندگان

لشکری محمد

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 134

چکیده

 حدود نیمی از جمعیت کشور زنان هستند. بنابر آخرین آمار سازمان سنجش آموزش کشور بیش از 63 درصد پذیرفته شدگان مراکز آموزش عالی نیز زنان هستند. در شرایط کنونی, که نرخ بیکاری بسیار بالاست, شانس پیدا کردن شغل برای افرادی که تحصیلات عالی دارند نسبت به دیگران بیشتر است, بنابراین, نرخ بیکاری در بین مردان, نسبت به زنان, افزایش می یابد. این مساله دو مشکل برای جامعه ایجاد می کند. اول اینکه, در عرف اجتماعی و مذهبی ما مرد نان آور خانه است. پس پذیرفتن این امر که وظیفه مرد را زن بر عهده بگیرد بسیار دشوار است. دوم اینکه, در آینده بسیار نزدیک تعداد زنانی که تحصیلات عالی دارند از مردان مجرد با تحصیلات عالی بیشتر خواهد شد. بالتبع, زنان تحصیلکرده خواهان ازدواج با مردان تحصیلکرده هستند که با توجه به آمار موجود, شدنی نیست و مشکل ازدواج زنان تحصیلکرده یک معضل اجتماعی می شود. به هر حال, تحولات اجتماعی دو دهه اخیر, نیز پذیرش کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی ایران سبب تحول در وضعیت تحصیلی و اشتغال زنان شده است. برای مقابله با مشکلات ناشی از این امر باید نگرشهای جامعه را با راهکارهای فرهنگی تغییر داد و پیامد تعداد بیشمار زنان مجرد تحصیلکرده را, همچون جوامع صنعتی پذیرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی