مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

251

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اخلاق منصوری و نسخه های خطی آن

نویسنده

پشتدار علی محمد

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 91

چکیده

 اخلاق نویسی در گستره فرهنگ ایرانی عمری طولانی دارد. پیش از اسلام پندنامه ها و اندرزنامه ها و پس از اسلام ابتدا فلاسفه عربی نویس ایرانی, سپس دانشمندان و ادیبان فارسی گوی آثار متعددی در این زمینه آفریده اند. نقطه آغاز این مسیر ابوعلی مسکویه ( 320-421ق) با تهذیب الاخلاق است و قله آن خواجه نصیرالدین طوسی ( 672-597ق) با کتاب ارزشمند اخلاق ناصری است که پس از وی به فاصله دو قرن کتاب مستطاب اخلاق منصوری, به قلم صدرالحکما میرغیاث الدین منصور حسینی دشتکی شیرازی ( 949-866ق), به رشته تحریر درآمد. این اثر از حیث ارزش محتوایی که با چاشنی فلسفی-عرفانی و گرایش به اشراق و وحدت وجود ابن عربی نوشته شده, اثری گرانقدر است و از مهمترین آثار مولف به زبان فارسی است. از حیث نثر ادبی و ارزش هنری ابیات و اشعاری که در آن از شاعران ادب و عرفان ایران اسلامی آمده درخور توجه است.شاید به همین دلیل از این اثر نسخ متعددی در دست است که حتی دو نسخه از آنها به زمان حیات مولف اختصاص دارد. در این مقاله نسخ خطی محل رجوع نگارنده معرفی و بررسی شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.