مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1386 | دوره:5 | شماره:3 (ویژه زبان و ادبیات فارسی) | صفحه شروع:55 | صفحه پایان:69

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

280

دانلود:

141

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میراث فرهنگی و ادبی انجوی شیرازی

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 69

چکیده

 ابوالقاسم انجوی شیرازی پژوهنده ای سخت کوش و خستگی ناپذیر بود که تا آخر عمر دست از پژوهش برنداشت. حوزه اصلی علاقه او فرهنگ مردم (فرهنگ عامه) بود و این کار را از طریق پژوهشهای مردم شناسی, روزنامه نگاری, برنامه های رادیویی, برگزاری مراسم شاهنامه خوانی و نقالی پیش می برد. از دوستان صادق هدایت بود و تصمیم گرفت به راه او - پژوهش در فرهنگ عامه - ادامه دهد. برنامه رادیویی او تا سال 1357 ادامه داشت. عشق انجوی به فرهنگ عامه او را به سوی شاهنامه کشاند. حافظ پژوهی نیز یکی از کارهای مهم او بود. پژوهش او در زمینه حافظ و شعر او صرفا به صورت سنتی و متداول یعنی مقایسه نسخه ها نبود, بلکه با دیدی وسیع به اوضاع تاریخی و اجتماعی و فرهنگی زمان حافظ نگاه می کرد. نویسنده, علاوه بر شرح مفصل موارد بالا, به نظر ادبای معروفی همچون علی دشتی درباره او می پردازد و در جای جای مقاله, به مناسبت, اشعاری از حافظ می آورد. در پایان مقاله نیز مشخصات برخی از نسخه های دیوان حافظ آمده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID