Start: 2/2/2023 11:11:34 AMEnd: 2/2/2023 11:11:35 AM >> 521

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,687

دانلود:

319

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشکیل انجمنهای مخفی در عصر مشروطه تحت تاثیر احزاب سوسیال دموکرات

نویسندگان

سعیدی گلناز

صفحات

 صفحه شروع 104 | صفحه پایان 110

چکیده

 در میان حوادث شگرف تاریخی جهان, جنبش مشروطیت ایران در 1324ق موقعیت برجسته ای دارد. این نهضت را باید نقطه تحول واقعی در حیات ملت ایران تلقی کرد که در جریان آن ملت ما بر استبداد قرون وسطایی خودکامگان فائق آمد.گروه زیادی از مردم در این جنبش به پاخاستند و تلاش کردند؛ ولی به علت ناآگاهی از سیر تحولات بین المللی و نداشتن تشکیلات دقیق و منسجم و عدم توجه به عقاید و سنن مذهبی, رشته نهضت از هم گسیخت و انقلاب از جاده و مسیر اصلی منحرف شد و نتایج لازم استخراج نگردید. انقلاب مشروطیت ایران, از لحاظ ماهیت, یک انقلاب بورژوازی توام با علایق مذهبی بود .انجمنها و تشکیلات مخفی با فعالیت سیاسی از طریق وحدت و همکاری در عصر مشروطه شکل می گرفت. بسیاری از این تشکیلات توسط شخصیتهای مختلف مانند ملکم, سید محمد طباطبایی, رسول زاده, با عناوین متفاوت فعالیت خود را آغاز کردند. شایان توجه است که تا قبل از پیروزی مشروطیت تشکلها و انجمنهایی را که فعالیتهای سیاسی و زیرزمینی داشتند انجمنهای مخفی می نامیدند. زمان پیدایش این انجمنها و نحوه فعالیت آنها و همچنین صعود و سقوط هر یک در عصر مشروطه در این مقاله تجزیه و تحلیل شده است .

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی