مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

راه بوشهر شیراز 19-1918

نویسنده

داگلاس جی.ای.

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 122

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 همایش انجمن آسیای مرکزی روز سه شنبه هشتم فوریه 1923 در محل موسسه اس دبلیو، انجمن سلطنتی سرویس متحد برگزار گردید. در این همایش سرلشگر جی. ای. داگلاس به همراه سی. ام. جی و سی. آی. ایی، سخنرانی خود را با عنوان «راه بوشهر شیراز در سالهای 19-1918» ارایه دادند. سرتیپ سرداموند بارو ریاست جلسه را برعهده داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی