مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

488

دانلود:

130

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محمدبن اسحاق صاحب السیره و راویان مشهور او

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 61

چکیده

سیره نویسی پایه تاریخ نگاری اسلامی است. شخصیت عظیم الشان پیامبر (ص) و علاقه پیروانش به آن حضرت باعث شد تا نخستین جوانه های تاریخ نگاری اسلامی از سیره نویسی و مغازه نگاری آغاز شود.افراد زیادی در این زمینه تلاش خستگی ناپذیری را آغاز کردند, از جمله محمدبن اسحاق که نام او با عنوان «سیره» قرین است.محمدبن اسحاق و راویان متعدد او در شهرهای مختلف, به نحو گسترده, به انتشار روایات سیره و مغازی همت گماشتند. تاثیر نفوذ ابن اسحاق و شاگردان او به نحوی است که هیچ اثری را نمی توان در باب زندگی حضرت رسول (ص) خارج از حیطه روایات آنها دانست. بنابراین, ابن اسحاق از اولین حلقه های تاریخ نگاری اسلامی است و نقش مهمی در روند آن داشته است. شایسته است روایات وی, به طور کامل, جمع و ضبط گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.