مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1383 | دوره:2 | شماره:2 | صفحه شروع:104 | صفحه پایان:112

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

625

دانلود:

352

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظریه خودنظم جویی تحصیلی زیمرمان

نویسنده

سلیمان نژاد اکبر

صفحات

 صفحه شروع 104 | صفحه پایان 112

چکیده

 خودنظم جویی یکی از مباحث عمده روانشناسی است که به تازگی توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان مختلف را به خود جلب کرده است. در این مقاله ابتدا تعاریفی از خودنظم جویی ارایه و سپس نظریه خودنظم جویی تحصیلی زیمرمان معرفی شده است. در پی این بررسی ضرورت آموزش خودنظم جویی ارایه گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID