مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

970

دانلود:

962

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگاهی به تشکیلات اداری ایران در دوره خوارزمشاهیان

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 46

چکیده

 نظام اداری ایران یکی از مباحثی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است؛ با این حال این موضوع در مورد سلسله خوارزمشاهیان مورد توجه نبوده است. هدف این مقاله بررسی تشکیلات اداری ایران در دولت خوارزمشاهیان و ارایه مقدمه ای درباره ساختار تشکیلاتی امپراطوری خوارزمشاهیان است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی