مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی
سال:1383 | دوره:2 | شماره:2
صفحه شروع:26 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

163

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حلاج، القاب و اتهامات

نویسنده

زمانی علی

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 32

چکیده

 مولف مقاله, پس از معرفی اجمالی حسین بن منصور حلاج, عارف قرن سوم هجری, به وجه تسمیه حلاج و القابی که منابع به او نسبت داده اند می پردازد. سپس نظر خود را در باب منتسب کنندگان القاب مثبت و منفی ارایه می دهد. اتهامات حلاج موضوع اصلی این مقاله است که ذیل عنوان اتهامات متکلمین معتزلی, امامیه, عارفان متاخرتر سنی مذهب و اتهامات کلی و عام در خصوص سیره حلاج مطرح می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.