video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

6,898

دانلود:

1,972

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اردبیل در سال 85-1384

نویسندگان

نجفی حسین

صفحات

 صفحه شروع 82 | صفحه پایان 93

چکیده

 هدف اصلی تحقیق بررسی نقش فناوری اطلاعات به خصوص کامپیوتر و اینترنت بر پیشرفت تحصیلی (معدل تحصیلی) دانش آموزان مقاطع دوم و سوم رشته های علوم انسانی, ریاضی, تجربی, کار و دانش, فنی حرفه ای دبیرستان های شهر اردبیل در سال تحصیلی84-85 است. نقش فناوری اطلاعات در گرد آوری, انتخاب, پردازش, ذخیره سازی و کاربرد اطلاعات در زمینه های مورد نظر و انتقال آنها از طریق کامپیوترهای چند رسانه ای جهت طراحی, انتخاب مواد آموزشی, مدیریت و سازماندهی فرایند یاددهی-یادگیری برای بهبود موفقیت تحصیلی است. از این رو, از جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوم و سوم دبیرستان های اردبیل نمونه ای به حجم 1139 نفر که به دو گروه کنترل 562 نفری دانش آموز بدون کارگاه و گروه آزمایش 577 نفری دانش آموزان دارای کارگاه کامپیوتر انتخاب شدند. البته این تحقیق با همکاری گروه تحقیق سازمان فنی آموزش و پرورش شهر اردبیل با معلمان و کارشناسان با تجربه در رشته های کامپیوتر, و فنی حرفه ای و صاحب مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد تایید سازمان فنی حرفه ای کشور, انجام گرفت.فرضیه اصلی تحقیق, تاثیر فناوری اطلاعات و کاربرد کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است که با انجام تحقیق مقدار F=10.123 برای تعامل کارگاه با جنس بـا مقدار P=0.0002<0.01 در سطح a=0.01 معنی دار بود. یعنی با %99 اطمینان بین نحوه استفاده از کامپیوتر و فناوری اطلاعات و راهبردهای جدید با معلمان با تجربه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دختر و پسر) در مقایسه با دانش آموزانی که از کلاس های سنتی بحث یکطرفه معلم استفاده می کردند, تفاوت معنی داری وجود داشت. این تفاوت ناشی از خود فناوری و ابزارهای جدید نیست بلکه ناشی از نحوه کاربرد ابزارهای و راهبردهای نوینی است که با تجربه معلمان کار آزموده عجین گردیده است و صرف فناوری نمی تواند عامل این تفاوت باشد که نتیجه آن پیشرفت در معدل تحصیلی دانش آموزان مورد مقایسه در گروه کنترل و آزمایش تحقیق است. (معدل تحصیلی پایان ترم گروه آزمایشی 15.48 و معدل تحصیلی پایان ترم گروه کنترل 15.10 می باشد).

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نجفی، حسین. (1387). تاثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اردبیل در سال 85-1384. پیک نور- علوم انسانی، 6(3 (آموزش و آموزش از راه دور))، 82-93. SID. https://sid.ir/paper/128522/fa

  Vancouver: کپی

  نجفی حسین. تاثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اردبیل در سال 85-1384. پیک نور- علوم انسانی[Internet]. 1387؛6(3 (آموزش و آموزش از راه دور)):82-93. Available from: https://sid.ir/paper/128522/fa

  IEEE: کپی

  حسین نجفی، “تاثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اردبیل در سال 85-1384،” پیک نور- علوم انسانی، vol. 6، no. 3 (آموزش و آموزش از راه دور)، pp. 82–93، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/128522/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی