مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی
سال:1382 | دوره:1 | شماره:3
صفحه شروع:3 | صفحه پایان:10

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

956

دانلود:

358

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زبان رسانه هـا

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 10

چکیده

 مقاله «زبان رسانه ها» درصدد تبیین ویژگیهای زبان رسانه ای به طور عام است. این زبان همان «زبان ژورنالیستی» است که در نگارش انواع نوشته های مطبوعاتی به کار می رود. از جمله این خصوصیات, به روز بودن و عام المنفعه بودن, نزدیکی به زبان محاوره, پویایی و تنوع, حلاوت آزادگی و خلاقیت, ایجاز, عفت زبانی, دوری از ابتذال و پیراسته بودن از اطلاعات نادرست شایان ذکر است. مصداق مهم و بارزِ رسانه ها صداوسیماست که اغلب برنامه های آن به زبان فارسی ارایه می شود. در ادامه مقاله, لغزشها و انحرافهای زبانیِ صداوسیما و راهکارهای اصلاح آن و لزوم ارج نهادن به زبان فارسی از طریقِ دانستن و علم به آن و هماهنگی درست آن با زبان رسانه ای مطرح شده است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.