مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

282

دانلود:

122

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چالش آیات تکوین و آیات تشریع در عصر مدرنیته از دیدگاه شهید مطهری

نویسنده

تقیان ورزنه رضا

صفحات

 صفحه شروع 94 | صفحه پایان 105

چکیده

 چالش آیات تکوین و آیات تشریع یا علم و دین از جمله, مسایلی است که از چندین قرن پیش به این سو اشکوب و صورت بندی نوینی یافته است. تاثیر این پدیده در شکل گیری بنیان های معرفت شناسی و هستی شناسی و نیز روش زندگی انسان معاصر تا آن اندازه عمیق و کارساز بوده است, که می توان گفت اگر این حادثه رخ نمی داد علم و تمدن جدید مسیر دیگری می پیمود. اگر چه این چالش در غرب مسیحیت روی داد, اما بی توجهی به پیشینه و زمینه های آن به همان سبک و سیاق وارد جهان اسلام شد, و مو ضع گیری انفعالی در برابرآن, تنفر عده ای و شیفتگی و شیدایی جمع بیشتری را موجب شد. نوشتار پیش رو به بازخوانی اندیشه های روشنگر استاد مطهری در این رابطه که از مباحث مطرح در فلسفه دین و نیز فلسفه علم در جهان امروز است, پرداخته است. برای بازسازی فصل و فضایی که تعارض علم و دین در آن نشو و نما یافت, به چرایی چالش و نیز سیر تاریخی موضوع در غرب به اجمال پرداخته و نشان داده ایم که در پیدایش این چالش ها متولیان دین مسیحیت و بانیان شتابزده علوم جدید هر دو مقصر بوده اند. هم چنین در جای جای مقاله به تناسب بحث های مطرح شده, به راه های برون رفت از این تعارضات غیر واقعی از دیدگاه استاد مطهری اشاره شده است. هدف مقاله بیان یک تجربه تلخ تاریخی به انگیزه عبرت گرفتن از آن بوده است. بدان امید که خطاپوشی دیده اهل حکمت و معرفت کاستی های آن را جبران کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی