video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

423

دانلود:

224

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار محوری ستون های بتنی محصورشده با دولایه داخلی و خارجی GFRP

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 118

چکیده

 در هر سازه ی عمرانی ممکن است در اثر بارگذاری حدی, مانند زلزله و بادهای شدید, آسیب های سازه یی ایجاد شود که این آسیب ها می توانند منجر به شکست های سازه یی فاجعه بار شوند. این در حالی است که اهمیت ارزیابی ایمنی در سازه هایی نظیر سدهای بتنی بزرگ که حضور آسیب در آن ها علاوه بر ایجاد خسارت های اقتصادی, ایمنی ساکنان پایین دست سدها را نیز به خطر می اندازد, بیش از پیش اهمیت می یابد. رویکرد کنترلی سازه, پایش سلامت سازه نامیده شده است. یکی از روش های جدید و مفید برای تشخیص آسیب در فرایند پایش سلامت سازه, روش تبدیل موجک است. در پژوهش حاضر, به منظور کارآمدی روش ارائه شده برای تشخیص موقعیت آسیب در سدهای بتنی وزنی, نتایج حاصل از تحلیل های استاتیکی و مودال سد بتنی وزنی کوینا, تحت تبدیل موجک قرار گرفته و موقعیت آسیب های فرضی در نظر گرفته شده در سد, شناسایی شده اند. براساس نتایج به دست آمده, مشاهده شد که در فرایند شناسایی آسیب بر روی داده های استاتیکی, عواملی همچون نزدیکی ترک به موقعیت نقاط نمونه بردای در میزان ضرایب موجک تأثیر گذار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  وطنی اسکویی، اصغر، مشاطان، علی، و آقابراتی، حسن. (1398). بررسی رفتار محوری ستون های بتنی محصورشده با دولایه داخلی و خارجی GFRP. مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران)، 35-2(1/1 )، 111-118. SID. https://sid.ir/paper/128076/fa

  Vancouver: کپی

  وطنی اسکویی اصغر، مشاطان علی، آقابراتی حسن. بررسی رفتار محوری ستون های بتنی محصورشده با دولایه داخلی و خارجی GFRP. مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران)[Internet]. 1398؛35-2(1/1 ):111-118. Available from: https://sid.ir/paper/128076/fa

  IEEE: کپی

  اصغر وطنی اسکویی، علی مشاطان، و حسن آقابراتی، “بررسی رفتار محوری ستون های بتنی محصورشده با دولایه داخلی و خارجی GFRP،” مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران)، vol. 35-2، no. 1/1 ، pp. 111–118، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/128076/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی