مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران) | سال:1396 | دوره:33-2 | شماره:4/1 | صفحه شروع:3 | صفحه پایان:12

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,274

دانلود:

258

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ترکیب بهینه ماشین آلات عمرانی با استفاده از آنالیز و مدیریت برنامه ای ریسک پیشرفته

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 12

چکیده

 پروژه های عمرانی در طول عمر مفید خود برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده, همواره با ریسک های متعددی مواجه هستند. بنابراین مدیران ساخت و ساز برای کنترل و مدیریت بهتر پروژه ها, نیازمند داشتن ابزاری مناسب و کارا به منظور شناسایی, آنالیز و کاهش ریسک های مذکور هستند. همچنین با توجه به اهمیت ماشین آلات عمرانی در پروژه های زیربنایی کشور, بهره گیری از روش های انتخاب بهینه ماشین آلات ضروری است. در نوشتار حاضر, آنالیز و مدیریت برنامه یی ریسک پیشرفته برای ترکیب بهینه ماشین آلات توسعه یافته و علاوه بر ریسک های هزینه و زمان (مدیریتی), مسائل زیست محیطی را نیز در نظر گرفته است. سپس 3 ترکیب ممکن از ماشین آلات حفاری که معمولا در پروژه های قطار شهری استفاده می شوند, بررسی شده اند. پس از برآورد هزینه های مربوط به ماشین آلات موردنظر, با استفاده از روش دلفی, ریسک های مدیریتی و زیست محیطی شناسایی شده است. سپس نمودارهای حاصل از بهینه سازی ریسک های موجود, جهت ترکیب بهینه ماشین آلات پروژه موردنظر ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID