مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,470

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان و عوامل مرتبط با سقط جنین عمدی در شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 84

چکیده

 سقط عمدی جنین در ایران غیرقانونی است و بسیاری از بارداری های ناخواسته به طور غیرقانونی و بعضا خطرناک به سقط می انجامد. این پژوهش با استفاده از داده های پیمایش باروری شهر تهران (1388), اجرا شده و در نمونه ای تصادفی از 2934 زن متاهل 15-49 ساله, میزان ها و نسبت های سقط و دلایل و عوامل مرتبط با آن ها را برآورد و بررسی کرده است. بر اساس یافته ها, از هر شش زن متاهل یک زن در طول عمرش حداقل یک سقط عمد داشته و حدود 9 درصد بارداری ها در تهران به سقط می انجامد. میانگین سن زنان در هنگام سقط 33.5 سال بود. سالانه 11500 سقط عمدی توسط زنان متاهل تهرانی انجام می گیرد. احتمال سقط در بین زنان کمتر مذهبی, ثروتمند, شاغل و بدون فرزند یا دارای دو فرزند بیشتر است. یافته ها حکایت از وجود تحمیل مردانه برای انجام سقط توسط زنان دارد. همچنین 84 درصد سقط های عمدی در تهران به طور غیرقانونی انجام می شوند. فاصله گذاری و تحدید موالید دلیل بیشتر سقط ها ذکر شده است. تقریبا دو سوم سقط ها نتیجه شکست روش های پیشگیری عزل, قرص و کاندوم بوده است. این پژوهش زنان نیازمند به خدمات ویژه و مشاوره جهت جلوگیری از بارداری های ناخواسته را شناسایی کرده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.