مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات انقلاب اسلامی
سال:1392 | دوره:10 | شماره:33
صفحه شروع:43 | صفحه پایان:65

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

159

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: به سوی نظریه بیداری اسلامی تحلیل کیفی متن بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس بین المللی بیداری اسلامی (عنوان عربی: نحو نظریة الصحوة الإسلامیة تحلیل نوعی لنص خطاب سماحة قائد الثورة فی المؤتمر الدولی للصحوة الاسلامیة)

نویسنده

خیامی عبدالکریم

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 65

کلیدواژه

بیداری اسلامی (کلیدواژه عربی: المؤتمر الدولی للصحوة الإسلامیةQ2
الصحوة الإسلامیة)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:تحولات اخیر خاورمیانه از سوی شخصیت ها و مقامات مختلف کشورهای جهان به شیوه های متفاوتی تببین شده است. نامگذاری این تحولات با عناوینی چون بیداری اسلامی, بیداری انسانی, بهار عربی و انقلاب یاسمن, نشان دهنده وجود نظریه های متفاوت در این زمینه است که به طور طبیعی به اقدامات متفاوتی در صحنه عمل سیاسی منجر می شود. از جامع ترین و منسجم ترین موضع گیری های مقام معظم رهبری, متن سخنرانی معظم له در اجلاس بین المللی بیداری اسلامی است. این نوشته تلاش دارد تا ضمن معرفی اجمالی سایر نظریه ها به ویژه «بیداری انسانی», از رهگذر تحلیل چند سطحی متن مذکور, به تبیین چارچوب نظری و مفهومی نظریه «بیداری اسلامی» کمک کند.   چکیده عربی:التطورات الأخیرة التی شهدها الشرق الأوسط جری وصفها و شرحها من قبل شخصیات و مسؤولین مختلفین فی العالم و بأسالیب متباینة. و لعل وصفها بعناوین مختلفة, مثل: الصحوة الإسلامیة, الصحوة الإنسانیة, الربیع العربی و ثورة الیاسمین, یبین بوضوح وجود نظریات مختلفة, و التی تنتهی الی سلوکیات و اجراءات مختلفة علی مستوی العمل السیاسی. و من اجمع و اکثر مواقف سماحة قائد الثورة انسجاما, نص خطاب سماحته من المؤتمر الدولی للصحوة الإسلامیة. و هذا المقال, یسعی الی التعریف بشکل مختصر بسائر النظریات, خاصة «الصحوة الإنسانیة» و من خلال تحلیل النص المذکور (خطاب سماحة القائد) علی مستویات متعددة, یقدم بیانا یساعد فی منهم الأطار النظری و المفهومی لنظریة «الصحوة الإسلامیة».

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی