مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات انقلاب اسلامی | سال:1392 | دوره:10 | شماره:33 | صفحه شروع:67 | صفحه پایان:82

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

147

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بررسی ماهیت بیداری اسلامی از منظر رهبر معظم انقلاب (عنوان عربی: دراسة ماهیة الصحوة الإسلامیة من منظار سماحة قائد الثورة)

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 82

چکیده

 چکیده فارسی:شناخت دقیق و جامع از ماهیت هر مساله ای, از مهم ترین امور مربوط به آن قلمداد می شود تا به واسطه این شناخت, قضاوت و تصمیم در مورد آن امر بهتر صورت پذیرد. این امر در ارتباط با مساله بیداری اسلامی به دلیل وجود تحلیل های متعدد و بعضا متضاد از آن (نظیر عربی, آمریکایی و یا اسلامی بودن ماهیت آن) اهمیت مضاعفی پیدا می کند, لذا در این متن به ماهیت شناسی این جریان از منظر رهبر انقلاب پرداخته شده است. این ماهیت شناسی به واسطه بررسی سه ساحت پیش زمینه ها, عنصر میدان دار و عوامل معارض و مزاحم با این جریان بررسی شده است.   چکیده عربی:تعتبر المعرفة الدقیقة و الجامعة بطبیعة و ماهیة ایة مسألة, من أهم الأمور المتعلقة بها, و فی ضوء تلک المعرفة یکون الحکم علیها و اتخاذ القرار بشأنها أفضل, و تصبح هذه الأهمیة مضاعفة عندما یتعلق الأمر بالصحوة الإسلامیة لوجود تحلیلات متعددة و احیانا متضادة حولها (مثل ماهیتها العروبیة, الإمریکیة او اللإسلامیة) و من هذا المنطلق فأن الدراسة تحاول معرفة ماهیة هذا التیار وفقا لرؤیة قائد الثورة. و هذه المعرفة تقوم علی دراسة ثلاثة دوائر. هی: الجذور و الخلفیات, العناصر الناشطة علی الأرض, و العناصر المعارضة و المعوقة لهذا التیار.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID