مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات انقلاب اسلامی | سال:1392 | دوره:10 | شماره:33 | صفحه شروع:249 | صفحه پایان:268

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

277

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بیداری اسلامی و توهم شیعه هراسی (چالش ها و راهکارها) (عنوان عربی: الصحوة الإسلامیة و وهم الشیعة فوبیا (التحدیات و الحلول))

صفحات

 صفحه شروع 249 | صفحه پایان 268

کلیدواژه

راهکارها (کلیدواژه عربی: الصحوة الإسلامیةQ2
سبل)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:این تحقیق می کوشد تا توهم شیعه هراسی را, به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات بیداری اسلامی, کالبد شکافی نماید. از این منظر, علل بروز و راهکارهای مقابله با آن مهم ترین دغدغه این نوشتار است. به نظر نگارنده استراتژیست های هژمونی بین المللی, بعد از ظهور بیداری اسلامی در ایران, متوجه پتانسیل بالای قدرت نرم شیعه در جهت جریان سازی عدالت طلبی, ظلم ستیزی و استقلال طلبی شدند که اگر کنترل نشود به زودی مرزهای ایران را درمی نوردد و زمینه گسترش اسلام سیاسی و دولت های اسلامی مشابه ایران را در منطقه خاورمیانه فراهم می آورد. از این رو پروژه شیعه هراسی به منظور مصادره مفاهیم اصیل اسلام ناب طراحی شده است که راهکار مقابله با آن, بصیرت سیاسی و واکاوی آموزه های صلح جویانه, وحدت طلبانه و کنش ارتباطی متعقلانه و معنویت خواهانه اسلام است.   چکیده عربی:یسعی هذا البحث الی دراسة و تحلیل وهم الشیعة فوبیا بأعتباره واحدا من اهم التهدیدات التی تواجه الصحوة الإسلامیة. و من هذا المنطلق فأن اسباب بروز الظاهرة و سبل مواجهتها من أهم هواجس هذا البحث. و یری الباجثان ان استراتیجیی الهیمنة الدولیة و بعد قیام الصحوة الإسلامیة فی ایران. ادرکوا مدی القوة الناعمة الشیعیة فی المطالبة بالعدالة. مقارعة الظلم و السعی للأستقلال. و انه اذا لم یجر السیطرة علی هذه القوة فأنها ستتجاوز الحدود الجغرافیة الایرانیة. و ستؤدی الی انتشار الإسلام السیاسی و نظام الحکم الإسلامی المشابه لایران فی منطقة الشرق الأوسط. لذلک عمدوا الی التخطیط لمشروع الشیعة فوبیا من أجل مصادرة مفاهیم الإسلام الأصیل. و من هذا المنطلق تعتبر البصیرة السیاسیة و اعادة قراءة التعالیم السلمیة و الوحدویة و السلوک الإرتباطی العقلانی و المعنوی للإسلام من أهم سبل مواجهة ذلک المخطط.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID