مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

109

دانلود:

35

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بازشناسی ویژگی ها و نقش جمهوری اسلامی ایران در راهبرد کلان وحدت و همگرایی امت مسلمان (عنوان عربی: قراءة لخصائص ودور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی الاستراتیجیة العامة للوحدة والانسجام بین الامة الاسلامیة)

صفحات

 صفحه شروع 169 | صفحه پایان 188

کلیدواژه

امت مسلمان (کلیدواژه عربی: دور الجمهوریة لاسلامیة الایرانیةQ2
الامة الاسلامیة)Q2

چکیده

  چکیده فارسی:سوال اصلی پژوهش این است که نقش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد وحدت و همگرایی مسلمانان, با توجه به ویژگی ها و ظرفیت ها (مادی و معنوی) چیست؟ بر این اساس, این پژوهش ویژگی ها, نقش و اقدامات اعمالی و اعلامی جمهوری اسلامی ایران را در ایجاد وحدت و همگرایی مسلمانان با روش توصیفی تحلیلی بازشناسی خواهد کرد و به ضرورت, مروری هم بر ظرفیت های مسلمان که می تواند زمینه ساز وحدت و همگرایی مسلمان باشد و همچنین بر موانع وحدت خواهد داشت. چکیده عربی:السؤال الأساس للبحث هو: ما هو دور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی ایجاد الوحدة والانسجام بین المسلمین, مع الاخذ بخصائصها وامکانیاتها (المأدیة والمعنویة)؟ وعلی هذا الأساس, یقوم البحث بالقاء نظرة سریعة وبمنهجیة وصفیة- تحلیلیة علی خصائص ودور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والاعمال والاعلام الذی قامت بها حتی الیوم من اجل الوحدة والانسجام بین المسلمین, وبالضرورة مر البحث علی امکانیات المسلمین التی یمکن ان تساهم فی تعزیز الوحدة بینهم وایضا العوائق التی تقف بوجه هذه الوحدة.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی